Όροι χρήσης

1) ΓΕΝΙΚΑ

Η www.makeupcloset.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας καλλυντικών, ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, ειδών ιματισμού, δερματίνων ειδών,  ειδών ταξιδίου και παροχής υπηρεσιών μακιγιέρ- αισθητικού, με την  επωνυμία «ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ» (ΑΦΜ 124656084, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) και έδρα τα Βριλήσσια, οδός Αναπαυ΄σεως, αρ. 37 , 15235.H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας www.makeupcloset.gr, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του www.makeupcloset.gr, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η χρήση του www.makeupcloset.gr από τον χρήστη/επισκέπτη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του www.makeupcloset.gr
Η πρόσβαση στο www.makeupcloset.gr επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως η Εταιρεία το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.makeupcloset.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες/επισκέπτες του www.makeupcloset.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του.
Η χρήση του www.makeupcloset.gr από κάθε  χρήστη/επισκέπτη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του.
Επισημαίνεται στους χρήστες/επισκέπτες  ότι στο www.makeupcloset.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Το www.makeupcloset.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες/επισκέπτες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.
Οι χρήστες/επισκέπτες του www.makeupcloset.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.makeupcloset.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.makeupcloset.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του www.makeupcloset.gr

2) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
    
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Tο www.makeupcloset.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών  και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) του υλικού της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.
Το περιεχόμενο της www.makeupcloset.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας  ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο www.makeupcloset.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας  ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται www.makeupcloset.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
Ιδιοκτησία της Εταιρείας  συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του www.makeupcloset.gr.
 
3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο www.makeupcloset.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του www.makeupcloset.gr ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
    
Το www.makeupcloset.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση  παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, η σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων        
Oι υπηρεσίες  και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς έχουν" χωρίς καμία εγγύηση. Το www.makeupcloset.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του www.makeupcloset.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του.
Το www.makeupcloset.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων και για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων   από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, καταστάσεις ανάγκης, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Δικτύου παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του www.makeupcloset.gr. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.
Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήσης αυτού, δεν δημιουργούν  ευθύνη για το www.makeupcloset.gr, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

4) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η ακύρωση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2114189891 ή με αποστολή e-mail, πρίν απο την αποχώρηση της παραγγελία σας, από την εταιρεία, στο mail: info@makeupcloset.gr

5) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.
Αν θα συμφωνείτε με το νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας απαντήσετε στο e-mail, αν θέλετε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή.

6) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Πολιτική Επιστροφών Ελαττωματικών Προϊόντων
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του δέματος ,και να δηλώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία.
Πολιτική Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
Το www.makeupcloset.gr κατανοώντας πλήρως την φύση των ηλεκτρονικών αγορών και θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων προϋποθέτοντας τα παρακάτω :
1. Το προϊόν είναι αμεταχείριστο και στην αρχική του συσκευασία  μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ)
2. Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του δέματος
3. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό προϊόν από την μεγάλη γκάμα μας.
4. Από την διαδικασία επιστροφής εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα : κραγιόν, lip gloss, Mascara, κρέμες, προϊόντα χωρίς συσκευασία και σε προϊόντα που είναι σε προσφορά.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.
Διαδικασία Επιστροφής:

  • Μας ενημερώνετε μέσω email στο info@makeupcloset.gr
  • Επιστρέφετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, με όλα τα προστατευτικά μέσα που το αποστείλαμε. 
  • Το αποστέλλετε με την συνεργαζόμενη εταιρεία στην Διεύθυνση της εταιρείας: Αναπαύσεως 37 Βριλήσσια τκ 15235
  • Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη και τα πληρώνει κατά την επιστροφή του δέματος

Επιστροφή μέσω courier (ACS COURIER) :
•    Συσκευάζετε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
•    Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία
•    Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον αποστολέα

Η διαδικασία αποστολής νέου προϊόντος ξεκινάει από την στιγμή που θα ελεγχθεί το προϊόν που επιστράφηκε.

Το www.makeupcloset.gr έχει δικαίωμα άρνησης αλλαγής σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι.

Το www.makeupcloset.gr επιφυλάσσεται για την αλλαγή των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή. 


ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σε περίπτωση που ο πελάτης καταχωρεί μία παραγγελία με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή και δεν παραλαμβάνει τα δέματα κατ' εξακολούθηση και επιστρέφουν στην εταιρία μας, όλες οι επόμενες παραγγελίες που θα καταχωρεί θα αποστέλλονται μόνο αν έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή τραπεζική κατάθεση, διαφορετικά θα ακυρώνονται.

Για παραγγελίες από 90€ και πάνω και για αποστολές στην Κύπρο η πληρωμή γίνεται μόνο με χρήση πιστωτικής κάρτας ή η τραπεζική κατάθεση.

    
7) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του www.makeupcloset.gr , αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.